Vetík

VETÍK

lekarnicka

První pomoc

a jiné veterinární rady

První pomoc a jiné veterinární rady Koronavirus a zvířata
image

21.03.2020

Koronavirus a zvířata

O novém typu koronaviru toho víme jen málo. Virus je s námi moc krátkou dobu na to, abychom dokázali sepsat vědecké závěry dlouhodobých testů. Co ale dnes o koronaviru a domácích zvířatech píšou vybrané zdroje?

Vyskytují se koronaviry u zvířat?

Koronaviry jsou běžné u několika druhů domácích a divokých zvířat, včetně skotu, koní, psů, koček, fretek, velbloudů, netopýrů a dalších.

Šíří se tento koronavirus ze zvířat na lidi?

Ačkoli to není běžné, koronaviry mohou být přenášeny ze zvířat na člověka. Netopýři mohou být rezervoárovými hostiteli virů, které mohou překročit druhové bariéry a infikovat člověka a jiné domácí i divoké savce.

V posledních dvou hlavních ohniscích koronavirů, které byly přenášeny na člověka, došlo k přenosu prostřednictvím zprostředkujících hostitelů: cibetkovitou šelmou (SARS) a velbloudy (MERS).

Lidé pracující v oblasti veřejného zdraví tvrdě pracují na identifikaci živočišného zdroje 2019 Novel Coronavirus (2019-nCOV), nyní oficiálně známého jako COVID-19 nebo Corona Virus Disease. Probíhá vyšetřování. První infekce byly spojeny s živým zvířecím trhem v Číně, ale virus se nyní šíří z člověka na člověka.

Může tedy domací mazlíček nakazit COVID-19 majitele?

Podle CDC (Centers for Disease Control and Prevention): „V současné době neexistuje důkaz, že společenská zvířata, včetně domácích zvířat, mohou šířit COVID-19 nebo že by mohla být ve Spojených státech zdrojem infekce.“

Francouzský Úřad pro bezpečnost potravin, životní prostředí a ochranu zdraví při práci rovněž zveřejnil analýzu, ve které zkoumal možnosti přenosu viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění Covid-19 prostřednictvím nakažených domácích zvířat nebo kontaminovaných potravin. Úřad došel k závěru, že neexistují žádné důkazy, že by zvířata v zájmovém nebo hospodářském chovu nebo potraviny mohly hrát roli při šíření koronaviru.

Může můj mazlíček chytit koronavirus COVID-19?

Podle organizací, jako je AVMA (American Veterinary Medical Association) a Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE), v tuto chvíli nemáme důkaz, že zvířata, jako jsou psi a kočky, onemocní tímto virem. Je důležité si uvědomit, že viry někdy infikují určitý druh, ale u tohoto druhu nezpůsobují nemoc, ani se nestanou přenosnými pro ostatní. Na konci února 2020 orgány v Hongkongu umístily do karantény psa poté, co vzorky z výtěru jeho nosních dutin a dutiny ústní měly slabě pozitivní výsledek. Majitel psa byl na COVID-19 pozitivní. Úřady se domnívají, že se jednalo o přenos z člověka na zvíře, ale zdůrazňují, že výsledek není příčinou poplachu. Pes nevykazoval známky nemoci. Po určité době byl pes testován negativně a byl propuštěn z karantény. Později však zvíře zemřelo, ale za příčinu úmrtí odborníci považují spíše jiné zdravotní problémy, pravděpodobně související s jeho vyšším věkem (17 let) a stresem, kterým pes v posledních dnech procházel. S pozitivním výsledkem byl však testován také další pes. Dne 19.3.2020 mluvčí Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD) řekl, že domácí pes testovaný v AFCD byl opakovaně pozitivní na virus COVID-19. Jedná se o další infikovaný případ. Tento případ se týká německého ovčáka, který žil v rezidenci v Pok Fu Lam. Když byla u majitele potvrzena pozitivita na COVID-19, byl pes dne 18. března poslán do karantény společně s dalším psem (křížencem) ze stejné rezidence. U křížence však nebyly získány žádné pozitivní výsledky a pes nevykazoval žádné příznaky choroby. Oddělení bude i nadále pečlivě sledovat oba psy a provádět opakované testy na zvířatech. AFCD bude i nadále spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví při řešení příslušných případů. Pro zajištění veřejného zdraví a zdraví zvířat ministerstvo důrazně doporučuje, aby zvířata v zájmovém chovu savců včetně psů a koček z domácností s osobami potvrzenými jako infikovanými COVID-19 nebo blízkými kontakty osob infikovaných COVID-19 byla umístěna do karantény. V souladu s dalšími světovými zdravotnickými úřady však úředníci v Hongkongu tvrdí, že v současné době neexistuje důkaz, že zvířata v zájmovém chovu mohou být pro člověka zdrojem COVID-19 nebo že virus může u psů způsobit onemocnění. Francouzský Úřad pro bezpečnost potravin, životní prostředí a ochranu zdraví při práci rovněž uvádí, že v Hongkongu byla zjištěna přítomnost genomu viru SARS-CoV-2 v nosní a ústní dutině psa, který přišel do styku s nakaženým pacientem; zjištění genomu však není dostatečným důkazem pro závěr, že toto zvíře bylo nakaženo. Nelze vyloučit pasivní kontaminaci, zejména pokud je virus SARS-CoV-2 schopen přežívat na vlhkých slizničních membránách.

Veterinární testovací služba IDEXX 13. března 2020 oznámila, že během validace svého nového veterinárního testovacího systému na virus COVID-19 vyhodnotila tisíce psích a kočičích vzorků a nezískala žádné pozitivní výsledky. Vzorky použité pro vývoj a validaci testů byly získány ze vzorků předložených referenčním laboratořím IDEXX pro další potřeby PCR testování zdraví zvířat. Tyto nové výsledky testů odpovídají současnému názoru odborníků, že COVID-19 je primárně přenášen z člověka na člověka. U psů nebo koček s respiračními příznaky se doporučuje kontaktovat veterináře, aby otestoval výskyt běžnějších respiračních patogenů.

Co mám dělat, když se u mého mazlíčka objeví odchylky od zdravotního stavu a byl v kontaktu s osobou s potvrzenou infekcí COVID-19?

Není známo, zda se společenská zvířata mohou nakazit nebo onemocnět COVID-19. Pokud se u vašeho domácího mazlíčka objeví jakékoli odchylky od normálního zdravotního stavu a byl v kontaktu s osobou s prokázanou infekcí COVID-19, kontaktujte místě příslušnou Krajskou veterinární správu (KVS). Zde vám pracovník KVS doporučí další postup a zda navštívit veterinární pracoviště. Nejdříve vybrané pracoviště telefonicky kontaktujte a dohodněte podmínky vyšetření nemocného zvířete, které bylo v kontaktu s infikovanou osobou. Nepřivádějte nemocné zvíře z prostředí s výskytem nemoci COVID-19 bez ohlášení na veterinu bez předešlé konzultace.

Měli by veterináři začít očkovat psy proti psím koronavirům kvůli riziku SARS-Cov-2?

Vakcíny proti psím koronavirům, které jsou v nynější době k dispozici, jsou určeny výhradně k ochraně před střevní koronavirovou infekcí u psů. Veterináři by neměli používat takovéto vakcíny vzhledem k neprokázané existenci křížové ochrany též proti COVID-19. Neexistuje žádný důkaz o postvakcinační ochraně psů komerčně dostupnými vakcínami proti infekci COVID-19, jelikož enterální a respirační koronaviry jsou výrazně odlišné varianty viru. V současné době nejsou v České republice k dispozici vakcíny proti respirační koronavirové infekci u psů.

Měl by můj mazlíček na veřejnosti nosit obličejovou masku? Masky pro domácí mazlíčky nemusí být účinné v prevenci nemocí přenášených kapičkami tělesné tekutiny. Chcete-li chránit svého domácího mazlíčka před respiračními chorobami, očkujte svého domácího mazlíčka proti bordetelle, parainfluenze a psincovému kašli, které jsou nejčastějšími respiračními onemocněními, kterým lze u domacích zvířat předcházet očkováním.

 

Zdroje výše uvedených informací ke dni 21.03.2020:

https://www.oregonvma.org/care-health/zoonotic-diseases/coronavirus-faq 

https://www.afcd.gov.hk/english/publications/publications_press/pr2346.html 

https://www.idexx.com/en/about-idexx/news/no-covid-19-cases-pets/

https://www.biovetapets.cz/zajimavosti/koronavirus-a-zvirata?fbclid=IwAR24M9eDTs79C5fUMLAzpz74cuIuGGkmXpmMshIKSh8zUyWHUYFIuKKH6BM

https://www.svscr.cz/francouzsky-urad-pro-bezpecnost-potravin-vyloucil-prenos-onemocneni-covid-19-zviraty-a-potravinami/