Vetík

VETÍK

lekarnicka

První pomoc

a jiné veterinární rady

První pomoc a jiné veterinární rady Vdechnutí cizího tělesa
image

04.11.2019

Vdechnutí cizího tělesa

Může se projevit náhlou dušností psa, kdy majitel pozoruje akutní nástup záchvatovitého kašlání, zrychleného dýchání, zmatečného chování, snahu psa si přední končetinou sahat do tlamy. Jedná se o méně častý případ.

První pomocí ze strany majitele je pokusit se otevřít tlamu a zkontrolovat, zda se v ní nenachází uvíznuté cizí těleso. V případě, že se cizí těleso v tlamě nenachází, ale majitel si je jistý, že pes cizí předmět vdechnul, je dle odborné literatury možno u malého a středního psa postupovat tak, že se pes zvedne za zadní končetiny do vzduchu a opatrným třesením se zachránce snaží cizí těleso ze psa “vyklepat”. U větších plemen psů je možno pokusit se rychlým pohybem dlaní zatlačit na hrudník nebo v oblasti měkké části břicha pod žeberním obloukem směrem dopředu. V případě, že se těleso nepovede ani tímto způsobem odstranit, je nevyhnutné okamžitě vyhledat pomoc veterináře, který v indikovaném případě může provést až tracheotomii, která zabezpečí dočasné zprůchodnění dýchacích cest do doby, než dojde k definitivnímu odstranění cizího tělesa.

Je výslovně doporučeno ještě před příjezdem na veterinu kontaktovat veterináře a obeznámit ho se závažností stavu. Docílí se tím úspory času, který je v danou chvíli pro vašeho pejska ten nejdůležitější. Ošetřující lékař se může do doby vašeho příjezdu na daný stav připravit, což celý proces ošetření urychlí, zjednodušší a významně se tím zvýší šance na přežití psa.

Nezapomeňte, hlavní zásadou každé první pomoci je ZACHOVAT KLID a jednat s rozmyslem!