Vetík

VETÍK

lekarnicka

První pomoc

a jiné veterinární rady

První pomoc a jiné veterinární rady Kolaps
image

04.11.2019

Kolaps

Kolaps není onemocnění samo o sobě, ale jde o příznak, který je definován jako náhlá, krátkodobá ztráta vědomí. Následná úprava vědomí je spontánní, úplná a obvykle také rychlá.

Projevuje se zejména u psů staršího věku trpících závažnějším stupněm onemocnění srdce, kdy v důsledku náhlého rozrušení (například venku během čichání a vylizování po háravých fenách) může dojít ke vzniku krátkodobé nepravidelné srdečné činnosti a tím k chvilkovému nedostatečnému okysličení mozku, a to způsobí ztrátu vědomí. Pes najednou náhle upadne, je nehybný, ale během pár vteřin, obvykle do půl minuty, se opět probouzí a jeho stav se vrací rychle do normálu. Majitel během kolapsu po přiložení dlaně na hrudní koš z levé strany v oblasti srdce může cítit rychlou a slabou činnost srdce.

První pomoc ze strany majitele spočívá v masáží srdce, kdy dlaní jedné nebo obou rukou významnou silou stlačuje hrudník. 

Nezapomeňte, hlavní zásadou každé první pomoci je ZACHOVAT KLID a jednat s rozmyslem!